Ruhunuza Açılan 7 Kapı

Vücudumuzda bulunan enerji merkezlerine "çakra" adı verilir. 7 adet çakramız vardır. Bu enerji merkezleri, vücudumuzdaki organlar ve bedeni çevreleyen aura ile bağlantılıdır. 

Ecz. Gül Saydam, Sankritçe bir kelime olan çakra kelimesini, her kesim tarafından daha net anlaşılır ve algılanır hale getirmek için çakraları “Kapılar” olarak adlandırmıştır. Çakralar sürekli girdaplar şeklinde dönen evrensel yaşam enerjisini (pranayı) özümser ve vücuda dağıtır. Yani çakralar, vücudumuzun evrensel enerjileri kabul ettiği enerji kapılarıdır. Bu nedenle kapılarımız (çakralar) kapandığında enerjiler bedenimize giremezler. Ruhsal, bedensel ve zihinsel dengesizlikler yaşarız.  

Çakra merkezleri, farklı bir enerjilerin bedene girdiği kapılardır. Vücudumuzda bulunan ve hayatımızı etkileyen yedi enerji alanı, yani bizce kapılar…. Yüzyıllardır kapıların açılması ve dengelenmesi çalışmalarında çalışılan  kapıya uygun aromatik yağların kokularından ,kristallerin  enerjilerinden yararlanılmıştır… 

Varlık kapısı, kişi açık ve dengede olduğundayaşama derinden kök salar, güvende hisseder. İstikrarı yaşamımıza katarak, gaia’ya bağlanmayı (topraklanmayı) ve başarıyı deneyimler.

Haz kapısı, kişi açık ve dengede olduğunda; başkalarıyla kolay ve etkili iletişim kurar. Yaratıcı yaşam enerjisini kolay algılar, günlük hayatta yaşadığı sorunlara yaratıcı çözümler getirir ve cinsel enerjisini dengeli kullanır.

Güç kapısı, kişi açık ve dengede olduğunda; hayat gücünü ortaya çıkarır,  güçlü bir iradeye sahiptir. Kendisine güvenir ve saygı duyar. Başkalarının onayına ihtiyaç duymaz. Sorunlarda çözüme odaklanma becerisine, seçim yapma ve iç sesini izleme kapasitesine sahip olur.

Sevgi kapısı, kişi açık ve dengede olduğunda; koşulsuz sevgiyi deneyimler, evrensel  sevgisiyle bir olur, sevgiyi alma, vermede dengededir, kalbini aşka açar ve doğayla bütünleşir.

Söz kapısı, kişi açık ve dengede olduğunda; duygu, düşüncelerini rahatlıkla ifade eder, iletişimde açık ve net olur, sözün simyasını kullanarak, kelimelerin gücünü keşfeder.

Sezgi kapısı, kişi açık ve dengede olduğunda; yaşananların yaşanma sebeplerini fark eder, kolaylıkla rehberlik alır, duru görü, imgeleme ve konsantrasyon gücü artar, iç farkındalığı olur, enerjileri hisseder ve yaşamında olumlu seçimler ve eylemler yapabilir.

Maneviyat kapısı, kişi açık ve dengede olduğunda; bütünün bir parçası olduğunu bilir, Huzur’da ve Huzurun’da olur, ruhunun gücüne inanır, olanı olduğu gibi kabul eder ve ilahi sistemle bağlantısının farkındadır.